O firmie

Firma INFLUENCE powstała w 1999 roku. Zajmuje się pracami z zakresu szeroko pojętej biologii i ochrony środowiska: realizacją projektów edukacyjnych, wydawniczych oraz monitoringiem przyrodniczym i podobnymi projektami konsultacyjno – badawczymi. W ramach monitoringu i prac badawczych współpracujmy z grupą wykwalifikowanych naukowców o dużym doświadczeniu terenowym.